Skip links

Profesionální předseda pro vaše společenství vlastníků.

Datum spuštění

červenec 2023

Webové stránky

aaapredseda.cz

Sdílet projekt

SLUŽBY

Předseda Vašeho společenství

SVJ je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace, a proto:

Jednáme ve věcech správy domu

Odpovídáme za účetnictví

Opatření k zajištění plateb od vlastníků

Vedeme evidenci vlastníků a plníme povinnosti k SVJ

Uzavíráme smlouvy dle Vámi určeného finančního limitu

Organizujeme shromáždění vlastníků

Vyřizujeme požadavky a stížnosti ze strany vlastníků

Poskytujeme průběžné informace členům společenství

Zajištění a zpracování finančního plánu společenství

Vyřizujeme zálohy, vyúčtování a úhrady za jednotlivé služby

Konáme pravidelné konzultace se správou nemovitosti

Vymáháme plnění povinností členů společenství

Dohlížíme na technický stav budovy společenství

30+

Domů ve správě

1 100+

Bytových jednotek

98,7%

Spokojenost

5 000+

Vyřízených požadavků

Přejděte na webové stránky AAA Předsedy SVJ a zjistěte více informací.

Explore
Posuňte